Up^Stream 09

Let’s #Make Your Space together Współdziałanie partnerów, w kontekście tworzenia przestrzeni biurowych, to klucz do sukcesu współczesnych inwestycji oraz pozyskiwania i utrzymywania dla firm najważniejszych talentów. Najlepsze projekty powstają dzięki współpracy ludzi, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie. Idea przestrzeni, koncepcje architektów, doświadczenie wykonawców, a także kompetencje i rozwiązania produktowe dla śro- dowiska pracy – tworzą unikalną synergię KNOW-HOW, dzięki której powstają funk- cjonalne, atrakcyjne i efektywne biura. Jednak nawet najlepszy zespół partnerów- -ekspertów, nie pokaże pełni swoich możliwości bez zaangażowania strategicznie najważniejszych osób, czyli klientów. To oni najlepiej znają PRACOWNIKÓW, PROCESY zachodzące w organizacji oraz definiują swoje potrzeby względem PRZESTRZENI, w której chcą rozwijać swój biznes. Wymienione elementy tworzą filozofię We KNOWHOW to #MakeYourSpace, którą przenieśliśmy na projekt tego- rocznego stoiska podczas targówOrgatec. Hasło przewodnie Let’s #MakeYourSpace Together! to z kolei forma zaproszenia dla naszych klientów i partnerów do otwartej wymiany pomysłów i doświadczeń podczas inspirujących spotkań. Rozbudowując ją, w naszych UP^STREAM owych artykułach, dzielimy się interpretacjami ważnych cech nowoczesnych przestrzeni biurowych. Targi Orgatec tworzą doskonałe okoliczności do zaprezentowania premierowych produktów i rozwiązań. Również tym razem pokazujemy nowości zaprojektowane m.in. przez: Martina Ballendata, StudioWertelOberfell, czy chociażby Daniela Figu- eroa, które opisujemy na kolejnych stronach specjalnej, targowej edycji magazynu UP^STREAM. Wkomponowane w różnorodne i funkcjonalnie zaaranżowane strefy, tworzą wyjątkowy klimat stoiska, na którymprezentujemy również praktyczne moż- liwości i wykorzystanie narzędzi Internet of Things (IoT) w środowisku biurowym. Od ostatnich targów Orgatec, minęły 2 lata. W tym czasie stworzyliśmy wyjąt- kowe miejsce, naturalną „przestrzeń dla inspiracji” – O ce Inspiration Centre oraz otworzyliśmy i przearanżowaliśmy kilka showroomów. Prezentując ich wybrane fotografie, zachęcamy i serdecznie zapraszamy Was do codziennej współpracy i wymiany doświadczeń, w myśl hasła: Let’s #MakeYourSpace Together! WSTĘPNIAK | EDITORIAL When it goes for designing o ce spaces, cooperation between partners plays the pivotal role in the success of a modern investment project. It is also key to acquiring and retaining talents, which are the most important asset of today’s businesses. The best designs are created as a result of cooperation between people who are experts in their respective areas. The concept of a space, the ideas of architects, the experience of contractors as well as product competence and product solu- tions for the work environment are all elements of a unique KNOW-HOW synergy that produces functional, appealing and e ective o ces. But even the best team of expert partners will not use its full potential without strategically involving the most important people, and that is the clients. They know their PEOPLE best, they know the PROCESSES at their organization and they define what they need from a PLACE in which they will develop their business. These elements form our We KNOW HOW to #MakeYourSpace philosophy, which we have translated into the design of this year's Orgatec stand. Our central theme: Let’s #MakeYourSpace Together!, on the other hand, is our way of inviting clients and partners to openly exchange ideas and experiences at our inspirational meetings. As we elaborate on this idea in our UP^STREAM articles, we share our interpretations of the important features of modern o ce spaces. The Orgatec fair is always a great opportunity to show new products and solu- tions. Also this time, we are displaying some of our new arrivals which have been designed, among others, by Martin Ballendat, WertelOberfell Studio and Daniel Figueroa. We are describing them on the following pages of this special, trade fair edition of our UP^STREAMmagazine. Integrated into the diverse and functionally arranged zones of our stand, they contribute to its unique atmosphere. Another interesting thing we are showing there is the practical potential and possible ap- plications of Internet of Things (IoT) tools in an o ce environment. It has been two years since the last Orgatec fair. During that time, we created a unique project called O ce Inspiration Centre, which is a natural space for inspi- ration. We also opened or remodelled several showrooms. As we present selected photos of those places, we encourage and invite you to work and exchange experi- ences with us, in line with our motto: Let’s #MakeYourSpace Together! Brand Management, PR & CSR Director

RkJQdWJsaXNoZXIy NjYyNzM2